مشتریان ما

شرکت کاشی وسرامیک بقایی با مدنظر قراردادن کیفیت به عنوان شاخصه اصلی فرآیندهای خود همواره افتخار همکاری با مطرح ترین و بزرگ ترین  کارخانه های کاشی و سرامیک و پروژه عمرانی را داشته است.