اخبار و مقالات

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک اصفهان – ایران سال ۹۸

تاریخ شروع : سه شنبه     1398/06/26
تاریخ پایان: جمعه            1398/06/29
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت :    http://www.isfahanfair.ir
شماره تماس و فکس :
۰۳۱۳۲۶۰۳۰۰۶
 

نمایشگاه کاشی سرامیک و سنگ های تزئینی ۹۸

 

تاریخ شروع : سه شنبه     1398/08/21
تاریخ پایان: جمعه            1398/08/24
نوع نمایشگاه: داخلی
محل برگزاری : شیراز
وب سایت :    http://www.farsfair.ir
شماره تماس و فکس :
۰۷۱۳۶۲۱۲۵۲۵
۰۷۱۳۶۲۰۰۰۴۷